'anders denken en doen'

Otherwyse activeert de innovatiepotentie van individuen en organisaties in de regio Land van Cuijk en Maasduinen. Wij creëren een omgeving waarin we talent, professionals en organisaties met elkaar verbinden en hen innovatie-bewust maken. Zo versterken wij de veerkracht in de regio.

Innovatie onmisbaar voor elk bedrijf!

Zet samen met Otherwyse de stap richting innovatie. Laat ons team je vraagstuk met een frisse blik bekijken. Wij zetten professionals en talent in om voor jouw vraagstuk, binnen 12 weken, een oplossingsrichting te ontwikkelen. Onderdeel van het team is één persoon uit jouw organisatie die het volledige innovatietraject meedraait. Het resultaat – vernieuwende inzichten, oplossingen en een innovatie-bewust individu binnen jouw organisatie.

Otherwyse, een leertraject voor jonge pro tot pensionado!

Word jij geprikkeld door innovatie? Wij maken de combinatie tussen het door ontwikkelen van je talent én je talent inzetten voor het  oplossen van een innovatie vraagstuk voor een organisatie uit de regio. Wij dagen je uit om samen met ander talent en professionals aan de slag te gaan!

innovatietraject van 12 weken

In 12 weken werkt een team van talent, professionals en ondernemers het innovatievraagstuk uit tot een concreet plan. Tijdens dit traject doorlopen we verschillende fases en zetten we tools in om tot vernieuwende inzichten te komen. Zowel het proces als de tools zijn afgestemd op het des betreffende vraagstuk en de behoefte vanuit het team. Het resultaat – een plan dat door de opdrachtgever geïmplementeerd kan worden en groei in de persoonlijke ontwikkeling van talent en professionals.