Marel Poultry

Introductie van de opdrachtgever:
Marel Poultry

Als wereldmarktleider in geavanceerde pluimveeverwerkingssystemen- en diensten ondersteunt Marel Poulty haar klanten bij het verbeteren en innoveren van de verwerking van pluimvee.

Vraagstuk

“Hoe kan Marel Poultry de overheid in Zuidoost Azië ondersteunen bij het optimaliseren van het slacht-panklaar proces (van de kip) op de wetmarket? Met als doel het verbeteren van de volksgezondheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.”


Even voorstellen; het Team

De team samenstelling is een belangrijke stap voordat het traject kan starten. Het team moet hiervoor in evenwicht zijn. Graag stellen we het team aan je voor;

 

  • Robert ten Kate
  • Susanne Bottemanne
  • Fred Verhees 
  • Ronald Boogaard 
  • Florian Cox 
  • Patrick Floren 
  • Geert Stroucken
  • Martine Frentz (process facilitator)
Week
1 t/m 3

Opstart fase
Een leiderschapstraining vanuit GROOA, om zo binnen een halve dag elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Het team kreeg handvatten om lastige gesprekken te voeren en te vertrouwen te hebben in henzelf. Deze training was de fundering voor een hecht en gemotiveerd team. 

Week
4 t/m 6

Vooronderzoek
Introductie vanuit Marel waarbij iedereen kennis maakte met de wereld van kippenslachterijen. Wonderlijk hoe efficiënt en schoon dit proces in onze westerse maatschappij is. Verbazingwekkend hoe groot dit contrast is met het proces in Zuidoost Azië! Het team heeft Vietnam gekozen om zich op te focussen voor dit vraagstuk. Vietnam was ons uitgangspunt omdat het op het gebied van sociale en economische ontwikkelingen een gemiddeld land is voor Zuidoost Azië én er veel Wetmarkets te vinden zijn. 

Onderzoek
Het team heeft enorm veel tijd gestoken in deze fase. Het was een uitdaging om alle informatie over Vietnam te krijgen. We hebben hiervoor deskresearch en expert interviews gehouden. Niet toevallig dat het teamlid Geert Stroucken een paar jaar in Vietnam had gewoond. Daardoor hadden we toegang tot veel kennis en ervaringen. Daarnaast konden we veel gebruik maken van het netwerk van Marel om informatie vanuit Vietnam te krijgen voor ons onderzoek. 

Week
7 en 8

Creatieve fase
In de creatieve fase worden alle onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht. Middels een creatieve sessie zetten we deze informatie om in zo veel mogelijk ideeën en conceptrichtingen. Om creativiteit los te krijgen en zoveel mogelijk ideeën te generen is het team begeleid door een externe facilitator. Deze sessie is verdeeld over twee weken. Uiteindelijk hebben wij 3 conceptrichtingen aan Marel gepresenteerd. In overleg met hen is er 1 conceptrichting gekozen om verder uit te werken. 

Week
9 t/m 12

Creatie fase
In deze fase is de conceptrichting verder uitgewerkt. We hebben het idee aan meerdere experts voorgelegd om te testen of het haalbaar was. Uiteindelijk is het uitgewerkt aan de hand van een uitleg van het concept en de mogelijke varianten hiervan en een implementatieplan met een gefaseerde introductie en uitvoering.

Daarbij zijn er nog aanbevelingen gedaan rondom vervolgonderzoek en de implementatie. 

Week
13

Eindproduct
De oplossing bleek geen technische uitdaging te zijn. De doelgroep zag geen noodzaak om te veranderen én de factor eetcultuur speelde een enorme rol. Daarom is het uiteindelijke concept erg gericht op de bewustwording, het betrekken en ondersteunen van de doelgroep (de slachter/ondernemer). Waarbij zowel Marel als de Overheid een belangrijke rol spelen om de slachter/ondernemer bewust te maken en te faciliteren.