Wij zijn Otherwyse

Otherwyse benut de mogelijkheden en kansen die liggen binnen nieuwe netwerken en zet dit in om regionale innovatievraagstukken op te lossen! Onze kracht ligt bij het faciliteren van innovatieprocessen, zodat organisaties en individuen nieuwe mogelijkheden ontdekken en dit kunnen benutten om te innoveren. ‘Anders denken en doen!’

Week
1 t/m 3

In de opstartfase wordt het team aan elkaar voorgesteld, vindt er een kennismaking plaats met de opdrachtgever en wordt de missie en visie ontwikkelt.

Week
4 t/m 6

Deze fase staat in het teken van de doelgroep. Wie is de doelgroep en wat zijn de behoeften. Dit onderzoeken we onder andere door in gesprek te gaan met de doelgroep.

Week
7 en 8

Door middel van een creatieve sessie worden de eerste ideeën gegenereerd. De ideeën worden kritische beoordeeld en in overleg met de opdrachtgever wordt één idee verder uitgewerkt.

Week
9 t/m 12

In de laatste 4 weken wordt het idee verder doorontwikkeld. Het idee wordt getest bij de doelgroep en indien mogelijk wordt het idee tastbaar gemaakt.

Week
13

Tot slot wordt het idee gepresenteerd aan de opdrachtgever

Ons Innovatie traject

Otherwyse gelooft in de innovatiepotentie van individuen en organisaties. Otherwyse activeert hen om deze potentie te benutten en zo de veerkracht van de regio te versterken. In de regio zien wij veel innovatiepotentie en daarmee kansen om dit te ontsluiten en de executiekracht te vergroten door sociale innovatie in te zetten. Puur door anders leren denken en doen. Door individuen en partijen samen te brengen ontstaat er een bepaalde magie om nieuwe kansen te creëren en te faciliteren. Dat leidt tot uitbreiding en vernieuwing van organisaties en daarmee een veerkrachtige regio. Samen maken we het verschil.

Wil jij ook graag innoveren in onze regio?

Otherwyse een ecosysteem

Om op de lange termijn te kunnen verduurzamen moet je een systeem hebben wat zichzelf in stand houdt. Een ecosysteem doet dat. Een ecosysteem zorgt ervoor dat er genoeg kracht is om impact te maken. En dat is wat Otherwyse wil!

Otherwyse ziet een ecosysteem als het middel en de randvoorwaarde voor duurzame innovatie en ontwikkeling. Daar heb je relaties, verbinding en een gezamenlijk doel voor nodig. Ons gezamenlijk doel is talentontwikkeling en deze talenten in onze regio te behouden. De toekomstige ontwikkeling van bedrijven en talenten gecombineerd met kennis over innovatie dient als doel om als regio vooruit te gaan en de leefbaarheid te vergroten.

Innoveren vanuit sociaal kapitaal versterkt dit ecosysteem, omdat dit vraagt om het opbouwen van relaties die ontstaan vanuit een gezamenlijk belang en intrinsieke motivatie. Ons streven is om mensen in de regio betrokken te houden door het faciliteren van innovatieprocessen en het organiseren van inspiratiesessies en spraakmakende innovatie evenementen. Met als resultaat dat mensen met plezier gaan samenwerken en kennis delen om het gezamenlijk doel te realiseren.

Innoveren vanuit sociaal kapitaal

Het succes van Otherwyse zit hem in het onderscheidend vermogen, ons maatschappelijke belang; de veerkracht in de regio versterken door op te roepen tot innovatie.

 

Dit maatschappelijke belang is groot genoeg om niet met commerciële tarieven te werken, maar vanuit ‘sociaal kapitaal’. Sociaal kapitaal verwijst naar de sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren. Bij sociaal kapitaal gaat het om gedeelde waarden en normen die leiden tot vertrouwen, hetgeen op zijn beurt leidt tot lagere kosten. Deelnemers leveren zonder financiële tegenprestatie een bijdrage aan het versterken van de veerkracht in de regio.